Is creativiteit benodigd voor het schrijven van een scriptie?

De komende tijd volgen een aantal posts over de rol die creativiteit, intelligentie en andere factoren spelen bij het schrijven van een scriptie. Deze post gaat over creativiteit. Om erachter te komen of creativiteit benodigd is voor het schrijven van een scriptie, is het noodzakelijk om eerst duidelijker te krijgen om wat voor soort begrip het gaat. Een scriptie schrijven komt neer op het maken of scheppen van iets nieuws dat daarvoor nog niet bestond. …

Verbindend coachen

Onlangs heb ik twee bijzonder leerzame coachingsgerelateerde opleidingen afgerond in het kader van mijn ontwikkeling als begeleider. Deze werden via de HAN aangeboden in het kader van professionele ontwikkeling van coaches, HRM-ers, managers, etc. Een van de cursussen, die vooral een academische oriëntatie had, ging met name in op het veranderen van waarneembaar gedrag, terwijl de andere meer inging op de onderstroom. In dit opzicht vulden zij elkaar prima aan. Wat is precies het verschil? …

Externe scriptiebegeleiding: doen of niet?

Een interessant, wat ouder artikel over de vraag of het is toegestaan om externe hulp in te schakelen. Een voorzitter van een examencommissie: ‘Inhoudelijk meedenken, tips geven of zinnen herschrijven, dat is allemaal fraude. Het is dan niet meer het werk van de student zelf.’ Naar mijn mening is het onmogelijk om te voorkomen dat ‘invloeden van buitenaf’ een rol spelen bij het tot stand komen van zowel de inhoud als de vormgeving van de …

Eigen publicaties (1)

Wanneer je anderen ondersteunt bij het doen van onderzoek, dan is het resultaat vaak iets waar vooral de student zelf trots op mag en kan zijn. Mede daarom ben ik zelf weer de boeken ingedoken en heb mij tijdens de pandemie beziggehouden met de wijze waarop ethiek en politiek mogelijk oplossingen kunnen bieden voor de klimaatcrisis. Dit heeft onder meer geleid tot een boekbespreking van Hendrik Opdebeeck (2019). Zingeving in ecologie: een elegie?https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/ANTW2021.3.012.SAUR.