Begeleiding zowel inhoudelijk als op de vorm

Mijn begeleiding richt zich zowel op de inhoud als op de technische aspecten van het schrijven en onderzoeken: het een kan niet zonder het ander. Door het beschikken over een brede, vakoverstijgende kennisbasis ben ik in staat om ook inhoudelijke feedback te geven. Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat jouw scriptie meer focus krijgt, met name door te kijken naar de mate waarin tekst een bijdrage levert aan het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Gericht op het proces

Omdat de begeleiding van veel Hbo-opleidingen vaak teveel gericht is op het resultaat, weten studenten vaak niet wat zij moeten doen om hun scriptie te verbeteren. Ook omdat zij zelf net zo goed resultaatgericht zijn (en ook alleen daarop worden afgerekend). Voor alle ambachten, sporten, kunsten én voor het schrijven van een scriptie geldt echter dat men eerst specifieke vaardigheden dient te ontwikkelen, wil dat goede resultaten opleveren. Mijn begeleiding is erop gericht om jou de benodigde afstudeervaardigheden op te laten doen, zodat je verder op eigen kracht kunt afstuderen. Zonder deze vaardigheden loop je namelijk in een later stadium toch weer vast, of ben je afhankelijk van externe hulp, die vaak schaars en duur is. Mijn begeleiding richt zich op wat studenten concreet moeten doen, omdat het zonder een goed proces vrijwel onmogelijk om een goed resultaat te boeken.

Coaching

Vaak is het prima om alleen te focussen op resultaten en studiegedrag en gaan wij direct aan de slag met jouw scriptie. Toch coach ik soms ook op de belemmerende overtuigingen die maken dat je niet in staat bent om vooruitgang te boeken met jouw studie. Met behulp van enkele simpele methoden en technieken gaan wij ervoor zorgen dat je meer afstand kunt nemen van deze overtuigingen zodat deze studiesucces niet langer in de weg staan.

Betere communicatie

Ervaar jij problemen in de communicatie met jouw begeleider? Heb jij het idee dat hij of zij maar wat roept, waardoor je van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Vaak komt dit doordat een begeleider enkel met een rode pen werkt, terwijl constructieve feedback ontbreekt. De communicatie kan vaak worden verbeterd wanneer studenten anticiperen op wat een begeleider wil en door expliciet om constructieve feedback te vragen. Door hier aandacht aan te besteden tijdens mijn begeleiding krijg jij meer de regie over jouw eigen onderzoek; dit zorgt er namelijk voor dat jouw begeleider gerichte feedback geeft waar jij wat aan hebt!