Scripzo biedt de volgende vormen van begeleiding:

  • Het redigeren van teksten (spelling, grammatica, structuur);
  • Het meehelpen met het formuleren van vragen;
  • Het nadenken over een geschikt onderwerp;
  • Het doen van suggesties voor het vinden van geschikte literatuur;
  • Het helder krijgen hoe het beste antwoord kan worden gegeven op hoofd- en deelvragen;
  • Het nadenken over de vorm en inhoud van een survey of interview;
  • Personal coaching.

Deze vormen van begeleiding zijn geschikt voor:

  • Studenten die onderzoeksvaardigheden missen of simpelweg een beter resultaat willen boeken;
  • Studenten met een taalachterstand, leerstoornis of met andere ‘leerproblemen’ die het schrijven van een scriptie belemmeren;
  • Studenten die persoonlijke coaching nodig hebben omdat motivatieproblemen of andere persoonlijke problemen ervoor zorgen dat zij onvoldoende voortgang boeken.