Wanneer je anderen ondersteunt bij het doen van onderzoek, dan is het resultaat vaak iets waar vooral de student zelf trots op mag en kan zijn. Mede daarom ben ik zelf weer de boeken ingedoken en heb mij tijdens de pandemie beziggehouden met de wijze waarop ethiek en politiek mogelijk oplossingen kunnen bieden voor de klimaatcrisis. Dit heeft onder meer geleid tot een boekbespreking van Hendrik Opdebeeck (2019). Zingeving in ecologie: een elegie?https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/ANTW2021.3.012.SAUR.