Een interessant, wat ouder artikel over de vraag of het is toegestaan om externe hulp in te schakelen. Een voorzitter van een examencommissie: ‘Inhoudelijk meedenken, tips geven of zinnen herschrijven, dat is allemaal fraude. Het is dan niet meer het werk van de student zelf.’ Naar mijn mening is het onmogelijk om te voorkomen dat ‘invloeden van buitenaf’ een rol spelen bij het tot stand komen van zowel de inhoud als de vormgeving van de scriptie. Het is zelfs wenselijk wanneer men ervan uitgaat dat studenten leren van en met anderen. Daarnaast mag niet worden vergeten dat een begeleidend docent ook een ‘invloed van buitenaf’ is die vaak -impliciet of expliciet- flink wat inhoudelijke invloed uitoefent. Enkel het aangeven tot in welke mate iemand heeft voldaan aan de beoordelingscriteria is geen goede vorm van het begeleiden van een proces.