Over Scripzo

Mijn naam is Daan Sauren en ik heb onder meer marketing en filosofie gestudeerd. Ook heb ik een onderzoeksmaster afgerond (MPhil), praktijkgericht onderzoek verricht als beleidsadviseur en heb daarnaast ervaring opgedaan met lesgeven. Tijdens het schrijven van mijn afstudeerscripties werd ik mij er steeds meer van bewust dat veel studenten zonder goede begeleiding gedemotiveerd raken en vastlopen. Uit eigen ervaring weet ik dat, zelfs mét goede begeleiding, afstuderen een hele opgave kan zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan vaardigheden of vanwege privé-omstandigheden. 

Scriptiebegeleiding op het HBO laat nogal eens te wensen over: docenten kijken vaak vooral naar vormvereisten, niet naar de inhoud. In zekere zin ben ik Scripzo begonnen omdat docenten niet altijd over de tijd of over de vaardigheden beschikken om inhoudelijk feedback te geven en het leerproces van een student centraal te stellen. Dat pak ik anders aan: het controleren van een scriptie op structuur en spelling gaat gepaard met het leveren van een inhoudelijk zinvolle bijdrage. Dit komt doordat ik beschik over een brede kennisbasis, een die onder meer psychologie, sociologie, recht, filosofie, marketing, politieke wetenschappen, onderwijskunde, maatschappelijk werk, sociaal-juridische dienstverlening en pedagogiek beslaat. Het geven van inhoudelijke feedback is één van de pijlers van mijn werkwijze, die zich het best laat omschrijven als ‘constructieve scriptiebegeleiding.’ Ik vind het verrijkend en leuk om mij korte tijd in een onderwerp te verdiepen, iets dat er bovendien voor zorgt dat ik studenten beter kan helpen.

Begeleiding  zowel inhoudelijk  als op de vorm

Mijn begeleiding richt zich zowel op de inhoud als op de technische aspecten van het schrijven en onderzoeken: het een kan niet zonder het ander. Door het beschikken over een brede, vakoverstijgende kennisbasis ben ik in staat om ook inhoudelijke feedback te geven. Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat jouw scriptie meer focus krijgt, met name door te kijken naar de mate waarin tekst een bijdrage levert aan het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Gericht op het proces

De meeste studenten willen afstuderen, punt. Voor alle ambachten, sporten, kunsten én voor het schrijven van een scriptie geldt echter dat men eerst specifieke vaardigheden dient te ontwikkelen, wil dat goede resultaten opleveren. Mijn begeleiding is erop gericht om jou de benodigde afstudeervaardigheden op te laten doen, zodat je verder op eigen kracht kunt afstuderen. Zonder deze vaardigheden loop je namelijk in een later stadium toch weer vast, of ben je afhankelijk van externe hulp, die vaak schaars en kostbaar is. Focussen op het proces levert dus geld en tijdswinst op!

Betere communicatie

Ervaar jij problemen in de communicatie met jouw begeleider? Heb jij het idee dat hij of zij maar wat roept, waardoor je van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Vaak komt dit doordat een begeleider enkel met een rode pen werkt, terwijl constructieve feedback ontbreekt. De communicatie kan vaak worden verbeterd wanneer studenten anticiperen op wat een begeleider wil en door expliciet om constructieve feedback te vragen. Door hier aandacht aan te besteden tijdens mijn begeleiding krijg jij meer de regie over jouw eigen onderzoek; dit zorgt er namelijk voor dat jouw begeleider gerichte feedback geeft waar jij wat aan hebt!