Voor wie?

Heb jij problemen met het schrijven van jouw scriptie? Weet je niet niet waar je moet beginnen of is de feedback van jouw begeleider onbegrijpelijk? Scripzo helpt:

  • Studenten die zijn vastgelopen of met andere motivatieproblemen kampen;
  • Studenten met een taalachterstand of met andere ‘leerproblemen’ die het schrijven van een scriptie belemmeren;
  • Studenten die een studie-achterstand hebben vanwege andere redenen.

Vormen van begeleiding

  • Het redigeren van teksten (spelling, grammatica, structuur);
  • Het meehelpen met het formuleren van vragen;
  • Het nadenken over een geschikt onderwerp;
  • Het doen van suggesties voor geschikte literatuur;
  • Het helder krijgen van hoe het beste antwoord kan worden gegeven op hoofd- en deelvragen;
  • Het nadenken over de vorm en inhoud van een survey of interview.

Format 

In acht bijeenkomsten kan een gehele scriptie worden geschreven onder persoonlijke begeleiding. Vaak bestaat het schrijven van een onderzoeksvoorstel uit drie of vier bijeenkomsten, terwijl de rest van de scriptie in vier of vijf bijeenkomsten wordt uitgewerkt. Deze bijeenkomsten worden gebruikt voor het uitwerken van de deelvragen en voor het schrijven van een conclusie. Iedere bijeenkomst wordt er weer een stuk geschreven. Denk dan aan bijvoorbeeld aan een sessie waarin eerst een probleembeschrijving wordt gemaakt, waarna hoofd- en deelvragen worden geformuleerd.